Tagged: Piotr Kraśko

Japonia. Świat według reportera.

„Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” Władysława Kopalińskiego definiuje słowo „reportaż” następująco: „gatunek publicystyczno-literacki, żywy opis prawdziwych wydarzeń, oparty na obserwacji autora”....
Read more »